przechowamy1 0 research notes and wiki edits

http://www.przechowamy-wszystko.pl/ Zarówno nieprzet?umaczalna nazwa „self storage” jak i sama potrzeba wynajmowania magazynów samoobs?ugowych przysz?a do Polski z Zachodu. Szybko okaza?o si?, ?e mo?liwo?? wynajmowania powierzchni magazynowych w detalu i przechowywania rzeczy to ?wietnie rozwi?zanie zarówno dla osób prywatnych, jak i ma?ych czy ?rednich przedsi?biorstw.Joined 10 months ago

View these maps at MapKnitter.org »

Title Creation date Image