Show your support for community science. Donate to Public Lab »


przechowamy1 0 research notes and wiki edits

http://www.przechowamy-wszystko.pl/ Zarówno nieprzet?umaczalna nazwa „self storage” jak i sama potrzeba wynajmowania magazynów samoobs?ugowych przysz?a do Polski z Zachodu. Szybko okaza?o si?, ?e mo?liwo?? wynajmowania powierzchni magazynowych w detalu i przechowywania rzeczy to ?wietnie rozwi?zanie zarówno dla osób prywatnych, jak i ma?ych czy ?rednich przedsi?biorstw.


0 questions asked

0 answers posted

0 comments postedView these maps <a href='//mapknitter.org/profile/przechowamy1'>at MapKnitter.org &raquo;</a>

Title Creation date Image