77% of $1500 goal
Donate

Public Lab is celebrating our 5th anniversary! Become a Sustaining Member today to help us raise $1500.


bit8fruit 0 research notes and wiki edits

Zalecane jest podłączanie kominka w układzie otwartym ze względów bezpieczeństwa zastosowania takiego rozwiązania, ciśnienie które jest w takim układzie jest dużo niższe od ciśnienia panującego w układzie zamkniętym, dla przykładu w układzie otwartym ciśnienie może być na poziomie 0,4 Bara, a w zamkniętym nawet do 2 Barów. http://son-mar.pl/